Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden, annuleringsfonds en tevredenheids garantie van Fa. Eifelidyll

Voor de reservering van staanplaatsen berekenen wij een vergoeding van € 15,- per
reservering.
Gereserveerde staanplaatsen staan op de aankomstdag vanaf 12.00 uur ter beschikking.
Huurobjecten staan vanaf 15.00 uur ter beschikking. Mocht de aankomst op een later tijdstip
plaatsvinden, dan moet dit zo snel mogelijk aan de campingleiding doorgegeven worden..
Zonder meldingen over andere aankomsttijden, wordt de staanplaats of het huurobject tot de
volgende dag 8 uur vastgehouden, daarna kan de staanplaats of het huurobject zonder
berichtgeving of recht op restitutie aan anderen toegewezen worden. Op de vertrekdatum
moeten staanplaatsen voor 12.00 uur en huurobjecten voor 11.00 uur leeg zijn. Bij vertrek op
een later tijdstip (alleen met toestemming van de campingbeheerder) wordt de huur voor de
volgende nacht ook doorberekend.
De bevestigde aankomst en –vertrekdata zijn bindend. De campingleiding houdt zich het
recht voor om –indien daar een dringende reden voor is- een andere plaats of een ander
huurobject toe te wijzen.
De boeking is voor fa. Eifelidyll pas bindend als de aanbetaling binnen is. Zonder aanbetaling
is er geen aanspraak op een reservering. Het resterende bedrag moet voor vertrek, zonder
inhoudingen worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

U kunt het contract ten alle tijde annuleren. Voor uw eigen zekerheid moet deze annulering
schriftelijk geschieden. Bij annulering berekenen wij de volgende kosten:

Annuleringskosten bij reservering van staanplaatsen:

Tot 4 weken voor gereserveerde aankomstdatum: € 25,-.
Binnen 4 weken voor gereserveerde aankomstdatum € 50,-.

Annuleringskosten bij reservering van huurobjecten:

Tot 4 weken voor gereserveerde aankomstdatum 30 % van het totaalbedrag.
Binnen 4 weken voor gereserveerde aankomstdatum 80 % van het totaalbedrag.

Het annuleringsfonds

U kunt hier gebruik van maken. De kosten zijn 5% van de totale kosten. Er worden geen
andere kosten berekend. Indien de door u geplande vakantie niet kan doorgaan of moet
worden afgebroken door één van de volgende oorzaken, wordt het volledige (vooruitbetaalde)
bedrag voor de niet genoten periode voor 100% terugbetaald.
Geaccepteerde redenen zijn: ernstige ziekte of overlijden van uzelf, van één van de personen
die met u op vakantie zijn of zouden gaan, van (schoon)ouders, broer, zus, zwager, schoonzus
of eigen kinderen.
Om gebruik te kunnen maken van een vergoeding op basis van het annuleringsfonds, dient u
in alle gevallen een bewijs te overleggen van het feit dat door een oorzaak buiten uw schuld
de door u gemaakte afspraken niet of niet volledig kunnen worden nagekomen.
Voor de contractuele vergoedingen gelden de toegezonden actuele prijzen. Telefonische,
mondelinge of andere toezeggingen zijn slechts geldig na een schriftelijke bevestiging.
Voor het verblijf op de camping geldt het campingreglement in de voor die periode geldende
vorm.

Tevredenheids garantie:

Voorwaarden: de tevredenheids garantie houd in dat u binnen drie dagen na aankomst op de
camping zonder verdere kosten de resterende dagen van uw geboekte kampeerplaats kosteloos kunt annuleren. (deze garantie geldt niet voor huurobjecten)

Reserveringsvoorwaarden Camping Eifelidyll, Stand 01.01.2023